Notes

 • 14 Guichard, P. (1988), "Les estructures feudals en la València musulmana" Debats 5, 22-32.

  15 Coromines, J. (1977) Entre dos llenguatges, Barcelona, 155-156.

  16 Moreu-Rey, E. (1982), Els nostres noms de lloc, Mallorca, 127-128.

  17 Barceló, C. (1982) Toponímia aràbica del País Valencià. Alqueries i Castells, Xàtiva. 156.

  18 Jaume I, Crónica o Llibre dels Feyts. (1982) Barcelona. 244-246.

  19 Salrach, J.M. (1982) Història dels Països Catalans. Barcelona. Vol. I. 412.

  20 Arxiu del Regne de València, Real 611, 218v. Transcripció de M.J. Carbonell i Xavier Gómez i Font. Traducció de Josep Font i Josep Antoni Clavell.

  21 Barceló, C. (1980) "L’Alfondeguilla y Castro. Situación de los mudéjares castellonenses en el siglo XIII" Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura 56, 130.

  22 Aquesta manca d’acord a l’hora d’acceptar la data del 7 d’abril pot ésser una qüestió una mica fora lloc. Per una banda sembla estrany que els escrivents i transcriptors s’equivocaren en la data. Per l’altra, el rei, Pere el Gran, el 7 d’abril no pot trobar-se a Artana perquè hi és a València. Potser el que cal llegir a la Carta és que la súplica fou feta al rei trobant-se aquest a Artana, els dies 10, 18 o 21 de març, i l’acceptació i escriptura del Privilegi es realitzara a València, el 7 d’abril data que testimonia el document.

  23 Barceló, C. (1980: 122-137).

  24 Col.lectiu Maulets (1991), "La Nevera de Fondeguilla". Fondeguilla. p. 6:

  1563 500 h. 1900 943 h.

  1609 expulsió 1950 1009 h.

  1787 173 h. 1970 969 h.

  1795 180 h. 1980 932 h.

  1845 388 h. 1991 919 h.

  1873 738 h.

  25 Aquesta minvada població farà dir a Cabanilles a finals del s. XVIII, tot i parlant de Moncofa: "El rio Belcayde es el enemigo insuperable de Moncofa porque dexa arenas en los campos, y se lleva la tierra vegetal y las cosechas.Principia este río como cuatro leguas al poniente en el monte llamado Marianét, siendo allí un barranco de poca profundidad; va baxando después por Alfandeguilla, pueblo de 40 vecinos, y corto número de frutos, y se aumenta á medida que recibe mayor número de vertientes; pasa entre los montes Sumét i Pipa para entrar en el valle de Uxo"

  26 Tuñon de Lara (1981) Historia de España. Barcelona, vol. 9. p. 461. Extret del llibre: García Valiño (1949) Guerra de liberación española (1938-39) (Campañas de Aragón y Maestrazgo. Batalla de Teruel. Batalla del Ebro). Madrid.

   

  TORNAR A HISTÒRIA

  TORNAR A L’INICI