Toponímia

 

Passem ara a estudiar la toponímia dels tres poblets. El nom de Castro, que als documents també apareix escrit com CARÇ i CASTRE, ve del llatí CASTRVM, que vol dir fortificació, campament, castell, i segurament el seu origen fou una torre de guaita depenent de Sagunt a l’època romana. També podria venir de l’àrab QAS’R i voldria dir el mateix: alcàsser, lloc fortificat...

El mot Benissabdó, també el trobem com Benixabdó i Beniçabdó, és un topònim àrab, BANI ÇABDÓ, que vol dir Fills de Çabdó, o siga el lloc que ocuparien els familiars, els descendents de Çabdó.

Al País Valencià, els pobles amb el prefix Ben o Bani hi són abundants: Benicàssim, Benicarló, Benigànim, ... A la mateixa Vall d’Uixò teníem Benigafull, Benisahat, Benigasló i Benadalmec. També són freqüents els que comencen per AL-, que és l’article “el, la” en àrab: Alcúdia, Algar, Almenara...

El nom de Fondeguilla o Alfondeguilla, també té una etimologia àrab. A les cròniques catalanes de l’època normalment apareix com Alfàndech, Alfòndech, mentre que a les aragoneses com Alfandeguella, Alfondiguella i Alfondequella. A diferència del mot dels altres pobles, els estudiosos no es posen massa d’acord en el seu significat. Per a uns la seua etimologia ve de l’àrab AL-KHONDAQ-ILLA, que voldria dir “l’hostal”, “la posada d’Al.là”. Entre aquests filòlegs caldria anomenar Joan Coromines i Sanchis Guarner, com a més prestigiosos 2 . Uns altres prenen ILLA com a sufix diminutiu, i significaria “l’hostalet”, “la posadeta”. Aquesta interpretació és suportada per Moreu-Rey 3 (3). Uns tercers, entre els quals cal ressaltar Carme Barceló, pensen que no vindria de KHONDAQ, sinó de KHANDAQ i es traduiria per “barranc”, amb diminutiu “el barranquet”, o agafant ILLA com a “Déu”, “Al.là”, i voldria dir “el barranc d’Al.là” 4

TORNAR A HISTÒRIA

TORNAR A L’INICI