Fotomontatge de l'aqüeducte projectat per al transvasament, al seu pas per Fondeguilla.

A la dreta La Penya de la novia, a l'esquerra El racó del Batlle. Al fons la montanyeta de Sant Antoni

Dimensions 500 m. de llarg, 18 m. d’amplària i una altura de 90 m.

De moment no ho vorem. Menys mal.

 

TORNAR A L'INICI !