<

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

El terme municipal te una extensió de 28.32 Km2. y limita al nord amb Artana, a l'est amb La Vall d'Uixó, al sud amb Sagunt, al sud-oest amb Soneja, a l'oest amb Xova i al nord-oest amb Eslida. La meitat nord del terme està inclosa en el Parc Natural de la Serra d'Espadà.

Latitud 39 N

Longitud 0W

Altitud 219 m.  (poble)

Els punts mes alts del terme son:

La Nevera 885 m.

Bovalar 535 m.

Cantal 638 m.

Pipa 589 m.

La Mallaeta 806 m.

Carrascal 861 m.

En tot el terme hi ha gran quantitat de fonts, però desprès d'aquests anys de sequera la majoria s'han secat, destaquen entre totes:

La Font del Frare.

Fonteta la Penyeta (Barranc de Castro).

Font de la hedra (Penyes del castell)

Fonteta Marc (Barranc d'Eslida).

La Font del Gos (Aigualit).

Fonteta Montesinos (Barranc de les Vinyes).

Font de la Figuera (Barranc de les Vinyes).

Etc..

 

 

 

                  APROFITAMENT DEL TERME.

Totes les superfícies son en hectàrees (Dades de l’any 1999)

 

- Superfície del terme           2832

- Cultius llenyós, total 469 i per cultiu:

o      Ametllers        254      (secà)

o      Vinyes            1          (secà)

o      Oliveres         79        (75 secà, 4 reg a goteig)

o      Garrofers        84        (secà)

o      Horta              3          (reg a manta)

o      Tarongers       48        ( reg a goteig)

- Forestal ( Pins i sureres)    1562

- No agrícoles ( poble, carretera i camins)         155

- Terrenys improductius        537

- Riu i barrancs                     11

- Terreny de pastura                             98

 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

Any

1563

1609

1787

1795

1845

1873

1900

1940

1950

1960

1970

1985

1998

1999
2000
2001
2002
2003
2004

Focs,"vecinos"

111 I

? II

--

40

87

182

266

--

--

--

--

--

--

--

Habitants

500

 

173 III

180 IV

388 V

738 VI

943

815

1.009

1.027

968

957

924

922
908
921
905
883
871

I Castro: 70; Fondeguilla: 27; Benissabdó, 14.

II Expulsió dels moriscs. Benissabdó mai més no tornarà a poblar-se. Castro, anys després, també es despoblarà definitivament. La poca gent del barranc es concentra fins avui a Fondeguilla, que hi és a la part baixa, més a prop de la Plana, i sobre l'eix que uneix aquesta amb les terres de Sogorb (actual C-225).

III "Censo de Floridablanca", 1787. Recompte individual.

IV Dades de Cabanilles Palop a la seua obra Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia (1795-1797). Recompte per "vecinos".

V P. Madoz, Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 1845-1850. Dóna dades d'un recompte per veïns, 87, i "almas", 388.

VI B. Mundina, Historia, Geografía y Estadística de la Província de Castellón, 1873. A partir de 1857 les dades són oficials, per tant fiables, fent constar entre d'altres dades, les que ací apareixen: vivendes i habitants.

A partir de 1940 les dades son tretes del cens de població. 

Es pot comprovar el progresiu descens de la població a partir dels anys 70. Tot i l'augment de l' edat mitjana de vida, l'index de natalitat ha sofert una forta baixada. Es de preveure en les properes decades que el numero d'habitants baixe encara més, ja que si en aquest moments que esta en edad fertil el baby boom dels 60 baixa la natalitat. A més a més hi ha que tindre en compte el poc interés de l'alcalde en crear sol urbà, n'hi ha molt poc, i a un preu desorbitat. La gent que es casa s'hi s'ho planteja, directament s'en van a viure fora.                Ja ho pagarem ben car.

PÀGINA EN CONSTRUCCIÓ

31 de gener del 2005

TORNAR A L’INICI !