CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

El terme municipal te una extensió de 28.32 Km2. y limita al nord amb Artana, a l'est amb La Vall d'Uixó, al sud amb Sagunt, al sud-oest amb Soneja, a l'oest amb Xova i al nord-oest amb Eslida. La meitat nord del terme està inclosa en el Parc Natural de la Serra d'Espadà.

Latitud 39 N

Longitud 0W

Altitud 219 m.  (poble)

Els punts mes alts del terme son:

La Nevera 877 m.

Bovalar 535 m.

El Sinaí 717 m.

Penya Migdia 582 m.

Penyalba 648 m

La Pitera 687 m.

La Serra 702 m.

Els Picaios 716 m.

Alt del Senyor 583 m.

Rodeno 539 m.
Cantal redó 631 m.

El Puntal 614 m. 
Pipa 589 m.

El Denàs 692 m. 
El Cuquello 806 m. (La Mallaeta)

Pic de Sumet 516 m.

En tot el terme hi ha gran quantitat de fonts, destaquem entre totes:

La Font del Frare.

Fonteta la Penyeta (Barranc de Castro)

Font de la hedra (Penyes del Denàs)

Fonteta Marc (Barranc d'Eslida)

La Font del Gos (Aigualit)

Fonteta Montesinos (Barranc de les Vinyes)

Font de la Figuera (Les Hortetes)

Font del Forcall (Barranc del Forcall)

Font de Griva (Barranc de Castro)

Font de Fonatelles (Barranc de Fontanelles)

Font de Cabanelles (Cabanelles)
etc.. 

 

 

                  APROFITAMENT DEL TERME.

Totes les superfícies son en hectàrees (Dades de l’any 1999)

 

- Superfície del terme           2832

- Cultius llenyós, total 422 i per cultiu:

o      Ametllers        214      (secà)

o      Vinyes            1          (secà)

o      Oliveres         70        (75 secà, 4 reg a goteig)

o      Garrofers        70        (secà)

o      Horta              3          (reg a manta)

o      Tarongers       68        ( reg a goteig)

- Forestal ( Pins i sureres)    2.086

- No agrícoles ( poble, carretera i camins)         155

- Terrenys improductius        307

- Riu i barrancs                     11

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

Any

15631609178717951845

1873

1900

1930
1940 1950 1960 1970 1985 1998
2000
2001
2002
2003
2004
2010
2015
2020

Focs,"vecinos"

111 I? II--4087182266Habitants

500 173 III180 IV388 V738 VI943

867
797
 1.009 1.027 968 957 924
908
921
905
883
871
874
901
862

I Castro: 70; Fondeguilla: 27; Benissabdó, 14.

II Expulsió dels moriscs. Benissabdó mai més no tornarà a poblar-se. Castro, anys després, també es despoblarà definitivament. La poca gent del barranc es concentra fins avui a Fondeguilla, que hi és a la part baixa, més a prop de la Plana, i sobre l'eix que uneix aquesta amb les terres de Sogorb (actual C-225).

III "Censo de Floridablanca", 1787. Recompte individual.

IV Dades de Cabanilles Palop a la seua obra Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia (1795-1797). Recompte per "vecinos".

V P. Madoz, Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 1845-1850. Dóna dades d'un recompte per veïns, 87, i "almas", 388.

VI B. Mundina, Historia, Geografía y Estadística de la Província de Castellón, 1873. A partir de 1857 les dades són oficials, per tant fiables, fent constar entre d'altres dades, les que ací apareixen: vivendes i habitants.

A partir de 1940 les dades son tretes del cens de població. 

Es pot comprovar el progresiu descens de la població a partir dels anys 60. Tot i l'augment de l' edat mitjana de vida, l'index de natalitat ha sofert una forta baixada. 

10 de juny de 2022

TORNAR A L’INICI !